LOGO finalDługa lista naszych dotychczasowych inicjatyw jest motywująca, wiele udało się osiągnąć od tragedii: zdołaliśmy zapewnić mieszkańcom Haku żywność, odzież, lekarstwa, artykuły higieniczne, koce, namioty, filtry do wody, prysznice oraz lampy słoneczne; uruchomiliśmy szkoły tymczasowe dla dzieci, aby mogły kontynuować naukę, zorganizowaliśmy szkolenia dla dorosłych w celu zdobycia nowych umiejętności, stanął pierwszy budynek w wiosce, który służy społeczności w najróżniejszych celach i rozpoczęliśmy budowę szkoły.
Nie mamy bynajmniej w zwyczaju patrzeć wstecz, ale w przyszłość, i jesteśmy zdeterminowani kontynuować nasze wysiłki poprzez prowadzenie kolejnych programów, które przyniosą korzyści społeczności Haku i doprowadzą ostatecznie do odbudowy wsi w pełnym zakresie.
Projekt Healing Haku został stworzony nie tylko dla zaspokojenia potrzeb ludzi do etapu odbudowy wsi, chcemy wyjść daleko poza ten cel i położyć fundamenty pod długoterminowy rozwój społeczny i gospodarczy Haku.
Serdecznie zapraszamy, dołącz do nas!
 

 

URUCHOMIENIE SYSTEMU DOSTAWY BEZPIECZNEJ WODY PITNEJ

Ponieważ wieś została prawie całkowicie zniszczona i nie nadaje się do zamieszkania, mieszkańcy Haku zostali przesiedleni do obozów tymczasowych, gdzie zdołali przetrwać do dziś. Jednakże pragną jak najprędzej wrócić w okolice pierwotnej lokalizacji wioski i osiedlić się w możliwe najbardziej bezpiecznych miejscach w jej sąsiedztwie.

To tereny pozbawione zaopatrzenia w wodę, stąd konieczna jest budowa systemu, który przetransportuje wodę z rzeki z dna doliny.

Grupa ekspertów, przyjaciół projektu Healing Haku z Włoch, pracuje nad takim systemem, który mamy nadzieję uda się zrealizować w najbliższej przyszłości.PROGRAMY EDUKACYJNE

Po odbudowie Szkoły Podstawowej Gosain Kunda, planujemy wprowadzić program stypendiów dla uczniów, polegający na:

  • Zapewnieniu dzieciom pomocy naukowych i przyborów szkolnych
  • Wyposażaniu budynku szkoły we wszystkie potrzebne materiały edukacyjne (spodziewany koszt to ok. 5.000 EUR)
  • Zapewnieniu wynagrodzeń dla dodatkowych nauczycieli – planujemy zatrudnić kilkoro prywatnych nauczycieli z dobrym poziomem kwalifikacji zawodowych w celu zapewnienia uczniom lepszego wykształcenia niż to, które zazwyczaj oferują placówki publiczne. Skorzystaliby na tym wszyscy uczniowie na raz, a nie tylko niektórzy z nich, gdybyśmy zdecydowali się na typową adopcję serca (tj. sponsoring dziecka, sytuację gdzie jedna z rodzina z Zachodu finansuje wykształcenie jednego dziecka). Wierzymy, że ten program jest bardziej zbalansowany i trwały, unika podejmowania trudnych wyborów moralnych, które dziecko otrzyma takie stypendium, finansowane przez kilkoro sponsorów. W proponowanej przez nas formie program gwarantuje większą równość szans. Szacowany koszt zatrudniania nauczyciela wynosi około 1.800 euro rocznie.

Wśród naszych planów znajduje się także stworzenie pracowni komputerowej.

Gdy tylko ruszą zajęcia w nowej szkole zaoferujemy możliwość udziału w naszym Programie Wolontariackim – szukamy wolontariuszy do nauki angielskiego oraz obsługi komputera.DOM DLA SIEROT

W lutym 2016 roku stanął pierwszy budynek w Haku, tzw. Dom Wspólnotowy, obecnie wykorzystywany jest do różnorakich celów, zaś docelowo ma stać się schronieniem dla sierot z Haku, dzieci, które straciły rodziców i wszystkich bliskich w trzęsieniu ziemi. Oprócz zakwaterowania pragniemy zapewnić im pełne wyżywienie. Koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 950 euro rocznie.AMBULATORIUM / PRZYCHODNIA

Konieczne jest wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej w Haku poprzez poprawę dostępu, zakresu i jakości podstawowych usług.

Zamierzamy wyszkolić personel medyczny i wyposażyć go w niezbędne narzędzia do pracy, tak aby mógł oferować usługi podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Haku.

Pracownicy sektora zdrowia (lekarze, pielęgniarki), gotowi dołączyć do naszego Programu Wolontariuszy Medycznych aby dzielić się swoim czasem i umiejętnościami, będą mile widziani.PROGRAM GENEROWANIA DOCHODU

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie ludności Haku możliwości utrzymywania się. Przeprowadziliśmy dogłębne badania lokalnego rynku, jego możliwości oraz zapotrzebowania.

Chcielibyśmy kontynuować ten program, zainicjowany w listopadzie 2015 roku.MIKRO-FINANSOWANIE

Planujemy zainicjować programy oszczędnościowe i kredytowe, aby pomóc mieszkańcom Haku wzmocnić istniejące sposoby utrzymywania się oraz znaleźć nowe, poprzez finansowanie:

  • Zaawansowanego rolnictwa – wprowadzenie nowoczesnych metod uprawy, przeprowadzenie badań i testów gleby w celu znalezienia najbardziej odpowiednich upraw, stworzenie systemu nawadniania
  • Rękodzieła – finansowanie rozwoju marki i promocji wyrobów rękodzieła z Haku na świecie
  • Zrównoważony rozwój turystyki – tworzenia pakietów podróży i promowania turystyki poprzez włączenie Haku do istniejącego w okolicy Tamang Heritage Trail – Szlaku Dziedzictwa Etnii Tamang

 

PROGRAM ODBUDOWY WIOSKI

Ten program stanowi największe wyzwanie Projektu Healing Haku, zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym. Aby móc odbudować domy mieszkańców Haku wymagane będzie:

  • Znalezienie odpowiedniego miejsca na relokację wszystkich rodzin Haku
  • Wybranie modelu, projektu domów odpornych na trzęsienia ziemi, optymalnego pod względem kosztów, dostępności funduszy i dostępu do zasobów w okolicy pod względem materiałów oraz wykwalifikowanej siły roboczej
  • Wyznaczenie ekspertów w dziedzinie budowy struktur odpornych na trzęsienia ziemi