ODBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ GOSAIN KUNDA 

Future Gosain Kunda Primary School

Future Gosain Kunda Primary School

Nasz obecny projekt i kolejny krok w fazie rekonstrukcji wioski polega na budowie szkoły dla dzieci Haku.

Dewastacyjne trzęsienie ziemi, które uderzyło Nepal 25 kwietnia 2015 roku niemal całkowicie zniszczyło wieś Haku.

95% infrastruktury wiejskiej, w tym szkoły, zniknęło z powierzchni ziemi, a dzieci uczą się od tego czasu w bardzo trudnych warunkach, w prowizorycznych klasach w namiotach.

W morzu priorytetów, odbudowa szkół jest jednym z najbardziej palących, po to, żeby uczniowie mogli wznowić naukę w bezpiecznym i komfortowym obiekcie.

Zapewnienie dzieciom, które tak bardzo wycierpiały, solidnej, stabilnej i trwałej struktury, właściwej szkoły, zainspiruje w nich zaufanie i nadzieję.

Podobnie jak każda szkoła, Szkoła Podstawowa Gosain Kunda jest symbolem budowania lepszego jutra, ale także jest głównym narzędziem w walce o wieś wolną od analfabetyzmu.

Szkoła Podstawowa Gosain Kunda zostanie odbudowana w bezpieczniejszej niż pierwotna lokalizacji.

Gosain Kunda Primary School

Gosain Kunda Primary School

Ze szkoły będzie korzystać co najmniej 80 uczniów, choć spodziewamy się, że dzieci z pobliskich okolic zechcą się także przyłączyć.

To jest szkoła jest własnością lokalnej społeczności. Po jej zakończeniu zostanie przekazana  społeczności Haku w celu dalszego zarządzania i konserwacji.

Ludność Haku będzie bezpośrednio zaangażowana w ten projekt. Rodzice uczniów, młodzież, wolontariusze poświęcą swój czas i umiejętności w zakresie robót budowlanych. To dla nas kwestia zasadniczej wagi, aby uczestniczyli w rekonstrukcji własnej wioski, ucząc się przy tym – głównie ludzie młodzi – przejmowania odpowiedzialności za społeczność.

Pan Kami Chhiring Tamang, mieszkaniec Haku, podarował własną ziemię pod budowę szkoły. Pan Mariusz Jachimczuk z Warszawy jest jednym ze sponsorów tego projektu.

Całkowity koszt budowy tej jednokondygnacyjnej i trzyklasowej szkoły został oszacowany na około 25.000-30.000 euro.

Projekt Szkoły Podstawowej Gosain Kunda