DINESH TAMANG BLON

Dinesh Tamang B & W

Dinesh urodził się w Haku i kiedy jego wioska dosłownie zniknęła w wyniku wielu lawin kamiennych i osuwisk spowodowanych trzęsieniem ziemi, pospieszył na pomoc swoim krewnym, przyjaciołom i innym mieszkańcom Haku.

Ten projekt nie mógłby powstać bez jego niespotykanej odpowiedzialności społecznej oraz wrażliwości.

Dinesh ukończył Uniwersytet im. Tribhuvana w zakresie finansów i mimo młodego wieku posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze turystyki, które obejmuje pracę w TAAN (Stowarzyszenie Agencji Trekkingowych Nepalu) oraz kilku agencjach trekkingowych na różnych stanowiskach, m.in. jako przewodnik trekkingowy i asystent dyrektora. Dinesh pracuje w branży turystycznej od ostatnich 13 lat i obecnie jest dyrektorem naczelnym firmy Trekking Experts, dynamicznie rozwijającej się agencji trekkingowej, którą założył w 2013 r.

Dinesh jest sercem i umysłem Projektu Healing Haku, a jego misją i celem jest pomoc mieszkańcom Haku odbudować ich wioskę i odzyskać swoją niezależność finansową.

 

 

EDYTA STĘPCZAK

_041

Dziennikarka i specjalistka ds. Stosunków Międzynarodowych z zawodu i pasji, z powołania pracownik społeczny.

Żyjąc w Nepalu od 2010 roku Edyta pracowała w sektorze pomocy międzynarodowej, współpracując z kilkoma organizacjami pozarządowymi, koncentrującymi się przede wszystkim na wspieraniu nepalskich kobiet i dzieci.

Uważne obserwowanie z bliska analitycznym okiem wielu innych fundacji, pozwoliło jej poznać ich mocne i słabe strony. To doświadczenie i badania, które prowadziła w zakresie problemów społecznych w Nepalu, dostarczyły jej głębokiego wglądu w te kwestie i wyposażyły ją w potrzebną ekspertyzę.

Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w służbie ludności Haku aby osiągnąć wszystkie cele tego projektu.

 

 

Projekt Healing Haku  może liczy także na pomoc dwóch lokalnych stowarzyszeń, Haku Yuwa Manch i Green Youth Tourism Development Society.

Haku Yuwa Manch to grupa lokalnej młodzieży zarejestrowana jako organizacja non-profit. Jej członkowie to energiczni, bardzo zmotywowani i oddani sprawie młodzi ludzie ze wsi Haku, którzy wnieśli swój wkład do tego projektu jako wolontariusze realizując różne zadania: poprzez zdobywanie pozwoleń od stosownych organów rządowych, dostarczanie wymaganej dokumentacji władzom lokalnym po zakończeniu każdego etapu tego projektu, koordynowanie z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w projekt w trakcie dystrybucji materiałów lub mobilizowanie lokalnej siły roboczej.

Green Youth Tourism Development Society jest kolejnym lokalnym stowarzyszeniem non-profit prowadzonym przez młodzież z dystryktu Rasuwa.

W następstwie trzęsienia ziemi, District Development Rescue Committee (organ rządowy) przydzielił różne obowiązki wszystkim organizacjom pozarządowym w kraju. Haku Yuwa Society koordynuje programy związane z rozwojem lokalnym, takie jak rolnictwo, infrastruktura, itp, podczas gdy Green Youth Tourism Development Society pomaga w projektach realizowanych w dziedzinie edukacji, ochrony przyrody, czy zaopatrzenia w wodę.